Nord America

Usa
Las Vegas
Usa
Miami
Usa
San Francisco
Cascate del Niagara
Canada
Montreal
Usa
Washington
Canada
Canada
Ottawa Inglese, Francese Dollaro canadese 9.984.670 35.749.600
Calgary
Edmonton
Halifax
Montreal
Ottawa
Toronto
Vancouver
Usa
Usa
Washington Inglese Dollaro statunitense 9.372.614 325.127.000
Anchorage
Atlanta
Boston
Chicago
Dallas
Denver
Houston
Las Vegas
Los Angeles
Miami
New Orleans
New York
Philadelphia
Phoenix
Sacramento
Salt Lake City
San Diego
San Francisco
Seattle
Washington